Google Maps

Standard Map

Satellite Map

Hybrid Map

Coloured Map with custom pin

Mono Light Map

Mono Dark Map

Custom Styled Map 1

[{"featureType":"water","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17}]},{"featureType":"landscape","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":20}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17}]},{"featureType":"road.highway","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":29},{"weight":0.2}]},{"featureType":"road.arterial","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":18}]},{"featureType":"road.local","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":16}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":21}]},{"elementType":"labels.text.stroke","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#000000"},{"lightness":16}]},{"elementType":"labels.text.fill","stylers":[{"saturation":36},{"color":"#000000"},{"lightness":40}]},{"elementType":"labels.icon","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"transit","elementType":"geometry","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":19}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":20}]},{"featureType":"administrative","elementType":"geometry.stroke","stylers":[{"color":"#000000"},{"lightness":17},{"weight":1.2}]}]

Custom Styled Map 2

[{"featureType":"landscape.natural","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"color":"#e0efef"}]},{"featureType":"poi","elementType":"geometry.fill","stylers":[{"visibility":"on"},{"hue":"#1900ff"},{"color":"#c0e8e8"}]},{"featureType":"landscape.man_made","elementType":"geometry.fill"},{"featureType":"road","elementType":"geometry","stylers":[{"lightness":100},{"visibility":"simplified"}]},{"featureType":"road","elementType":"labels","stylers":[{"visibility":"off"}]},{"featureType":"water","stylers":[{"color":"#7dcdcd"}]},{"featureType":"transit.line","elementType":"geometry","stylers":[{"visibility":"on"},{"lightness":700}]}]

Comments (0)

Leave a reply

Milí priatelia, aktuálne takmer všetky produkty šijeme na objednávku a doba dodania je do dvoch týždňov. Ak by ste objednávku potrebovali skôr ozvite sa, ak to bude v našich silách pokúsime sa proces urýchliť.

vzorkovník ľan